Informatie en Communicatie Technologie

Nieuws

         

Promoveren Janneke van der Zwaan

Dinsdag 11 maart 2014 - Aula TU Delft

 

 

Koerier bezorgt DigiD-codes in risicogebieden

Virginia Dignum in programmaraad Lorentz center

Virginia Dignum van de sectie ICT is benoemd in de programmaraad van het Lorentz center

 

 

 

Promoveren Sam Solaimani

Woensdag 29 januari 2014 om 12.30 - Aula TU Delft

Intreerede Jan van den Berg

Gordels om in Cyberspace

Intreerede Marijn Janssen

Technologische krachten in het bestuur

Research review: Open data/open government

De juiste speld in de juiste hooiberg

Linking Science to Practice SEPAM

6 jaar wetenschappelijke publicaties

Bram Klievink ontvangt VENI-subsidie

Samenwerking en besturen in het informatietijdperk

Naam auteur: Webredactie TBM
© 2014 TU Delft

Metamenu